ANEMIE

Ferriprieve anemie

beschrijving Wereldwijd is dit de meest frequente oorzaak van anemie, vooral bij jonge kinderen en vrouwen in de vruchtbare periode.
oorzaak

Dieet, vooral bij jonge kinderen gezien de lage ijzerconcentraties in melk

  - Bloedverlies
         Gastro-intestinaal bloedverlies (maagulcus, tumor)
         Overvloedige menses
         Alveolaire bloeding
          Hemoglobinurie (intravasculaire hemolyse)
          Bloeddonor
  - Malabsorptie
          Coeliakie
          Gastric bypass
  - Verhoogde erytropo´ese, vb behandeling met erytropo´etine

fysiopathologie Hemoglobine bestaat uit heem en 4 globineketens. Ijzer is noodzakelijk voor de aanmaak van het heem. Dit heem wordt aangemaakt tijdens de uitrijping van pro-erytroblast tot reticulocyt (rijpe RBC kunnen geen hemoglobine aanmaken). Het ijzer wordt met behulp van transferrine tot in de RBC gebracht. Het lichaam haalt ijzer uit het gastro-intestinaal stelsel (via voedselinname), deze uptake verhoogt onder invloed van ijzerdeficiŰntie en erytropo´etine, het heem zorgt voor negatieve feedback.
Een volwassene heeft 3 - 4 g ijzer in het lichaam:
    +/- 2g circulerend onder de vorm van hemoglobine
     400 mg in ijzerbevattende prote´nen (myoglobine, cytochroom)
     3 - 7 mg gebonden aan transferrine in plasma
     rest opgestapeld in ferritine (en hemosiderine)
kliniek Algemene symptomen van anemie: bleekheid, vermoeidheid, duizeligheid, palpitaties, eventueel dyspnee. Verder hangt de symptomatologie af van de oorzaak (bloedverlies).
complet-formule - Milde tot zeer diepe anemie
- Klassiek microcytaire (MCV < 76,0) en hypochrome (MCHC < 30,0) anemie, echter in beginstadium vaak normochroom en normocytair. (Indien MCV > 98,0 is ferriprieve anemie weinig waarschijnlijk)
- Bijna altijd gestegen RDW (anisocytose)
- Reticulocyten meestal normaal, soms gestegen
- Vaak gepaard met (reactionele) trombocytose
- Bij lang bestaand ijzergebrek ook soms neutropenie
diagnose - Ferritine is de beste biochemische test
- Transferrinesaturatie is gedaald
- Serum transferrine is normaal of gestegen
- Gouden standaard is ijzerkleuring (Prussian Blue) op beenmergonderzoek, dit is echter verlaten in de dagelijkse praktijk omwille van het invasieve karakter en de slechte reproduceerbaarheid
informatie 1  

illustratie

 
  perifeer bloed
         
  beenmerg
         
  andere kleuringen
 

informatie 2  

illustratie

 
  perifeer bloed
         
  beenmerg
         
  andere kleuringen
 


terug