ANEMIE

Hemolytische anemie

beschrijving Vroegtijdige afbraak van circulerende RBC en gelijktijdig verhoogde productie van RBC in het beenmerg (hyperproliferatieve anemie)
oorzaak Hemolyse wordt klassiek ingedeeld in de congenitale en verworven vormen.
Congenitaal:
- hemoglobinopathie
     sikkelcelanemie
     thalassemie
     andere
- glucose-6-fosfaat dehydrogenase deficiŽntie
- pyruvaat kinase deficiŽntie
- congenitale sferocytose/elliptocytose
Verworven:
- auto-imuunhemolyse
- allo-immuunhemolyse
     hemolytische transfusiereactie
     hemolyse van de pasgeborene
- micro-angiopathieŽn
     TTP/HUS
     DIC
     Hartkunstkleppen
- Paroxysmale Nachtelijke Hemoglobinurie
- Malaria
- MedicatiegeÔnduceerd
     GeÔnduceerd door glucose-6-fosfaat dehydrogenase deficiŽntie
     ChemicaliŽn en medicatie
fysiopathologie Rijpe RBC circuleren normaal 120 dagen in de circulatie, waarna ze verwijderd worden door het reticuloendotheliaal systeem in milt, lever en beenmerg. Een aantal processen versnellen deze RBC destructie (zie oorzaken). RBC destructie geeft heem, globines en ijzer vrij. Het heem wordt afgebroken tot biliverdine en verder tot bilirubine. Het ijzer wordt gerecycleerd voor nieuwe RBC-aanmaak of wordt opgeslagen in ferritine. De globineketens worden tot aminozuren afgebroken. Afbraak van RBC geeft verder ook enzymes vrij, zoals LDH.
Hemolyse kan extravasculair (gemedieerd door milt en andere componenten van het reticuloendotheliaal systeem) of intravasculair (= directe cel lyse) zijn. Intravasculaire hemolyse leidt tot vrij hemoglobine in het plasma, wat vervolgens bindt aan haptoglobine. Dit haptoglobine-hemoglobine complex wordt gemetaboliseerd door het reticuloendotheliaal stelsel. Eens de bindingscapaciteit van haptoglobine verzadigd is komt vrij hemoglobine terecht in urine en plasma. Extravasculaire hemolyse leidt in veel mindere mate tot vrij hemoglobine in plasma.

kliniek

Symptomen van anemie: vermoeidheid, bleekheid/icterus, duizeligheid, palpitaties, eventueel dyspnee
- in geval van ernstige hemolyse: icterus, splenomegalie, cholelithiasis, ulcera thv onderste ledematen, hemoglobinurie, botpijn en hepatomegalie in geval van chronische hemolyse
- langdurig verhoogde celturnover kan leiden tot foliumzuurdeficiŽntie
complet-formule - milde tot zeer diepe normocytaire of macrocytaire anemie
- reticulocytose
- NRBC in perifere circulatie

diagnose

- gestegen LDH
- gestegen indirect bilirubine
- gedaald haptoglobine
- haptoglobine kan ook gedaald zijn in geval van leverinsufficiŽntie, door onvoldoende aanmaak
- haptoglobine is ook een akute fase eiwit
- gestegen reticulocytose (absoluut # >100 x 10*9/L of gecorrigeerd % > 2,5%)
Auto-immuunhemolytische anemie is de meest frequente oorzaak van verworven hemolyse.
Investigatie naar de onderliggende oorzaak voor hemolyse begint met: Cytologisch onderzoek perifeer bloed (Fragmentocyten? Sferocyten? Sikkelcellen? Ö) en Directe Coombs

 

Verwachte microscopische afwijkingen in perifeer bloed

Specifieke testen

VERWORVEN

 

 

Allo-immuunhemolytische anemie

  1. Hemolytische transfusiereactie

  2. Hemolyse van de pasgeborene

 

  Indirecte Coombs

Auto-immuunhemolytische anemie

Sferocyten (warme antistoffen), agglutinatie van de RBC (koude antistoffen)

  Directe Coombs (warme antistoffen)

  Koude agglutininen (8252) (koude antistoffen)

Malaria

Parasieten

  Dikdruppel  + sneltest

Paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie

 

  PNH flowcytometrisch (CD55 en CD59)

Micro-angiopathische hemolyse

  1. TTP/HUS

  2. DIC

  3. Hartkunstklep

Fragmentocyten

 

MedicatiegeÔnduceerd: 2 mechanismen:

  1. Medicatie en chemicalia

  2. GeÔnduceerd door glucose-6-fosfaat dehydrogenase

 

  Directe Coombs

  Heinz bodies

  Glucose-6-fosfaat dehydrogenase

  Gereduceerd glutathion

CONGENITAAL

 

 

Hemoglobinopathie (sikkelcelziekte, onstabiel Hb, thalassemie)

Sikkelcellen (sikkelcelanemie)

  Hemoglobine elektroforese

  Sikkeltest

Congenitale sferocytose/elliptocytose

Sferocyten/elliptocyten

  Osmotische fragiliteit (9301)

Pyruvaat kinase deficiŽntie

 

  Pyruvaat kinase (9397)

Glucose-6-fosfaat dehydrogenase deficiŽntie

Fragmentocyten

  Heinz bodies (  Glucose-6-fosfaat dehydrogenase

  Gereduceerd glutathion

informatie 1  

illustratie

 
  perifeer bloed
         
  beenmerg
         
  andere kleuringen
 

informatie 2  

illustratie

 
  perifeer bloed
         
  beenmerg
         
  andere kleuringen
 


terug